Itt az oldal eleje
SzIG | A Gimiről | Bemutatkozunk

Bemutatjuk iskolánkat

A gimnázium bejárata

Iskolánk általános műveltséget megalapozó, felsőfokú tanulmányokra előkészítő oktatást nyújt.

A gimnáziumban négy- és nyolcosztályos képzés folyik, összesen húsz osztállyal. Célja, hogy az általános iskolai nevelés és oktatás eredményeire építve elmélyítse az ismeretek rendszerét, formálja a fiatalok erkölcsi arculatát, fejlessze intellektuális képességeiket.

Általános tantervű és tagozatos tanulócsoportokat indítunk. Ez utóbbiak az adott tantárgyat az első két évben nagyobb óraszámban tanulják, minden másban azonosak az általános tantervűekkel.

A 11-12. évfolyamon diákjaink – az első két év tagozatától függetlenül – szinte minden tantárgyból (magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, angol nyelv, német nyelv, francia nyelv, fizika, biológia, kémia, informatika) az emelt szintű érettségire felkészítő csoportokba járhatnak; tantárgyanként heti három órában, maximum két tantárgyból, szabadon választható tantárgyi rendszerben.

Induló képzési formák

  • általános tantervű gimnáziumi képzés
  • általános tantervű gimnáziumi képzés emelt óraszámú matematika és fizika oktatással a 9-10. évfolyamon
  • általános tantervű gimnáziumi képzés emelt óraszámú angol nyelv oktatással a 9-10. évfolyamon
  • általános tantervű gimnáziumi képzés emelt óraszámú német nyelv oktatással a 9-10. évfolyamon
  • általános tantervű gimnáziumi képzés emelt óraszámú magyar nyelv, irodalom és történelem oktatással a 9-10. évfolyamon
  • általános tantervű gimnáziumi képzés emelt óraszámú digitális kultúra oktatással a 9-10. évfolyamon