Itt az oldal eleje
SzIG | Kapcsolatok | Tanári kar

Tanári kar, fogadóórák

Az iskolánkban működő szakmai munkaközösségek a 2020-2021-es tanévben

A részletek megjelenítéséhez / elrejtéséhez kattintson a munkaközösség nevére!

 • Osztályfőnöki munkaközösség

  Vezetője Csathóné Zágoni Nóra.
  Tagjai az osztályfőnökök: Ajtony Krisztina, Antal Iván, Balogh Dávid, Boldis Szandra, Dukai Klára, Garamszeginé Szücs Ildikó, Gráczer Andrea Mária, Heltai Éva Mária, Horváth Viktor, Hutvágnerné Róth Éva, Kácserné Tallósi Éva, Kapásné Gavlik Zsuzsanna, Kovács Mira Zsuzsanna, Molnár Zoltán Péterné, Müllerné Ódor Marianna, Papp Orsolya, Polányiné Boldog Katalin Márta, Vargáné Szujó Adél.

 • Humán munkaközösség

  Vezetője Hutvágnerné Róth Éva.
  Tagjai a magyar nyelv, irodalom, dráma és tánc, rajz és vizuális kultúra, mozgóképkultúra és médiaismeret, valamint az ének-zene szakos tanárok: Csathóné Zágoni Nóra, Gráczer Andrea Mária, Kovács Mira Zsuzsanna, Papp Orsolya, Péntek Klára Andrea, Pocsai Mária Andrea, Rohonczi István, Szuprics Tamás, Szücsné Dr. Harkó Ágnes Enikő PhD, Udvardi-Bálint Éva, Vargáné Szujó Adél.

 • Matematika munkaközösség

  Vezetője Molnár Zoltán Péterné.
  Tagjai a matematika szakos tanárok: Boldis Szandra, Dukai Klára, Fábián István, Fekete Zoltán, Garamszeginé Szücs Ildikó, Dr. Gentischerné Dani Zita Erika, Heltai Éva Mária, Müllerné Ódor Marianna, Pocsai Mária Andrea, Polányiné Boldog Katalin Márta, Szabó János, Szendrei Zoltán.

 • Társadalomtudományi munkaközösség

  Vezetője Kovács Mira Zsuzsanna.
  Tagjai a történelem és a filozófia szakos tanárok: Boldis Szandra, Fábián István, Dr. Gentischerné Dani Zita Erika, Horváth Viktor, Hutvágnerné Róth Éva, Kácserné Tallósi Éva, Süveges Zoltán.

 • Idegen nyelvi munkaközösség

  Vezetője Kapásné Gavlik Zsuzsanna.
  Tagjai az idegen nyelv szakos tanárok: Ajtony Krisztina, Csathóné Zágoni Nóra, Dancs Viktória, Gráczer Andrea Mária, Hevesi Zsuzsanna Cecília, Horváth Viktor, Kácserné Tallósi Éva, Péntek Klára Andrea, Polányiné Boldog Katalin Márta, Sárköziné Elekes Annamária, Szabó Eszter, Szeitlné Mészáros Márta, Tiger-Mudra Kinga, Tubolyné Széll Brigitta, Udvardi-Bálint Éva.

 • Fizika és informatika munkaközösség

  Vezetője Takács László.
  Tagjai a fizika és az informatika szakos tanárok: Dukai Klára, Fábián István, Heltai Éva Mária, Kratzmajer Zoltán, Molnár Zoltán Péterné, Müllerné Ódor Marianna, Szabó János, Szendrei Zoltán.

 • Természettudományok és sport munkaközösség

  Vezetője Kanálné Katona Edit.
  Tagjai a biológia, kémia, földrajz és a testnevelés szakos tanárok: Ajtony Krisztina, Antal Iván, Balogh Dávid, Fekete Zoltán, Garamszeginé Szücs Ildikó, Márkus Zoltán Sándor, Rohonczi István, Sárköziné Elekes Annamária, Süveges Zoltán, Szepessyné Azari Éva Beatrix, Tubolyné Széll Brigitta, Vámosi Zoltán.

A tantestület tagjai a 2020-2021-es tanévben

Fogadóórára legalább egy munkanappal előtte be kell jelentkezni. Ez megtehető az iskola központi telefonszámán (+36 25 411 702) vagy email-címén (titkarsag@szig-dujv.hu), illetve a tanár valamelyik elérhetőségén, amennyiben megadott ilyet. Az óraadó tanároknak nincs rögzített fogadóórája, velük külön kell egyeztetni.

Kratzmajer Zoltán profilképe
Név
Kratzmajer Zoltán
Munkakör:
igazgató, mestertanár
Szak(ok)
informatika
Fogadóóra:
hétfő 16:00
Email-cím
kratzmajer.zoltan@szig-dujv.hu
Dr. Gentischerné Dani Zita Erika profilképe
Név
Dr. Gentischerné Dani Zita Erika
Munkakör:
igazgatóhelyettes
Szak(ok)
matematika, történelem
Fogadóóra:
hétfő 16:00
Email-cím
gdanizita@szig-dujv.hu
Szücsné Dr. Harkó Ágnes Enikő PhD profilképe
Név
Szücsné Dr. Harkó Ágnes Enikő PhD
Munkakör:
igazgatóhelyettes, kutatótanár
Szak(ok)
magyar nyelv, irodalom
Fogadóóra:
hétfő 16:00
Email-cím
szharkoe@szig-dujv.hu
Ajtony Krisztina profilképe
Név
Ajtony Krisztina
Munkakör:
Szak(ok)
német nyelv, orosz nyelv, testnevelés
Fogadóóra:
hétfő 16:00
Antal Iván profilképe
Név
Antal Iván
Munkakör:
Szak(ok)
testnevelés
Fogadóóra:
hétfő 16:00
Balogh Dávid profilképe
Név
Balogh Dávid
Munkakör:
DÖK-patronáló tanár
Szak(ok)
testnevelés
Fogadóóra:
hétfő 16:00
Boldis Szandra profilképe
Név
Boldis Szandra
Munkakör:
Szak(ok)
matematika, történelem
Fogadóóra:
csütörtök 16:00
Csathóné Zágoni Nóra profilképe
Név
Csathóné Zágoni Nóra
Munkakör:
munkaközösség-vezető, ifjúságvédelmi felelős
Szak(ok)
magyar nyelv, irodalom, német nyelv
Fogadóóra:
hétfő 16:00
Dancs Viktória profilképe
Név
Dancs Viktória
Munkakör:
óraadó tanár
Szak(ok)
francia nyelv
Dukai Klára profilképe
Név
Dukai Klára
Munkakör:
Szak(ok)
matematika, informatika
Fogadóóra:
hétfő 16:00
Fábián István profilképe
Név
Fábián István
Munkakör:
Szak(ok)
matematika, fizika, filozófia
Fogadóóra:
hétfő 16:00
Fekete Zoltán profilképe
Név
Fekete Zoltán
Munkakör:
Szak(ok)
matematika, kémia
Fogadóóra:
hétfő 16:00
Garamszeginé Szücs Ildikó profilképe
Név
Garamszeginé Szücs Ildikó
Munkakör:
mestertanár
Szak(ok)
matematika, kémia
Fogadóóra:
hétfő 16:00
Gráczer Andrea Mária profilképe
Név
Gráczer Andrea Mária
Munkakör:
mestertanár
Szak(ok)
magyar nyelv, irodalom, angol nyelv
Fogadóóra:
hétfő 16:00
Heltai Éva Mária profilképe
Név
Heltai Éva Mária
Munkakör:
mestertanár
Szak(ok)
matematika, informatika
Fogadóóra:
szerda 16:00
Hevesi Zsuzsanna Cecília profilképe
Név
Hevesi Zsuzsanna Cecília
Munkakör:
Szak(ok)
angol nyelv
Fogadóóra:
hétfő 16:00
Horváth Viktor profilképe
Név
Horváth Viktor
Munkakör:
Szak(ok)
történelem, angol nyelv
Fogadóóra:
kedd 16:00
Hutvágnerné Róth Éva profilképe
Név
Hutvágnerné Róth Éva
Munkakör:
munkaközösség-vezető, mestertanár
Szak(ok)
magyar nyelv, irodalom, történelem, dráma és tánc
Fogadóóra:
szerda 16:00
Kácserné Tallósi Éva profilképe
Név
Kácserné Tallósi Éva
Munkakör:
Szak(ok)
történelem, német nyelv, orosz nyelv
Fogadóóra:
hétfő 16:00
Kanálné Katona Edit profilképe
Név
Kanálné Katona Edit
Munkakör:
munkaközösség-vezető
Szak(ok)
biológia, földrajz
Fogadóóra:
szerda 16:00
Kapásné Gavlik Zsuzsanna profilképe
Név
Kapásné Gavlik Zsuzsanna
Munkakör:
munkaközösség-vezető
Szak(ok)
angol nyelv
Fogadóóra:
csütörtök 16:00
Kovács Mira Zsuzsanna profilképe
Név
Kovács Mira Zsuzsanna
Munkakör:
munkaközösség-vezető
Szak(ok)
magyar nyelv, irodalom, történelem
Fogadóóra:
kedd 16:00
Márkus Zoltán Sándor profilképe
Név
Márkus Zoltán Sándor
Munkakör:
mestertanár
Szak(ok)
biológia, kémia
Fogadóóra:
hétfő 16:00
Molnár Zoltán Péterné profilképe
Név
Molnár Zoltán Péterné
Munkakör:
munkaközösség-vezető
Szak(ok)
matematika, fizika
Fogadóóra:
hétfő 16:00
Müllerné Ódor Marianna profilképe
Név
Müllerné Ódor Marianna
Munkakör:
mestertanár
Szak(ok)
matematika, fizika
Fogadóóra:
hétfő 16:00
Papp Orsolya profilképe
Név
Papp Orsolya
Munkakör:
Szak(ok)
magyar nyelv, irodalom, mozgóképkultúra és médiaismeret
Fogadóóra:
hétfő 16:00
Péntek Klára Andrea profilképe
Név
Péntek Klára Andrea
Munkakör:
Szak(ok)
magyar nyelv, irodalom, orosz nyelv, dráma és tánc
Fogadóóra:
hétfő 16:00
Pocsai Mária Andrea profilképe
Név
Pocsai Mária Andrea
Munkakör:
Szak(ok)
matematika, ének-zene
Fogadóóra:
hétfő 16:00
Polányiné Boldog Katalin Márta profilképe
Név
Polányiné Boldog Katalin Márta
Munkakör:
a közalkalmazotti tanács vezetője, mestertanár
Szak(ok)
matematika, német nyelv
Fogadóóra:
hétfő 16:00
Rohonczi István profilképe
Név
Rohonczi István
Munkakör:
Szak(ok)
földrajz, vizuális kultúra
Fogadóóra:
hétfő 16:00
Sárköziné Elekes Annamária profilképe
Név
Sárköziné Elekes Annamária
Munkakör:
Szak(ok)
földrajz, német nyelv
Fogadóóra:
hétfő 16:00
Süveges Zoltán profilképe
Név
Süveges Zoltán
Munkakör:
Szak(ok)
történelem, földrajz
Fogadóóra:
péntek 16:00
Szabó Eszter profilképe
Név
Szabó Eszter
Munkakör:
Szak(ok)
német nyelv
Fogadóóra:
szerda 16:00
Szabó János profilképe
Név
Szabó János
Munkakör:
Szak(ok)
matematika, fizika
Fogadóóra:
hétfő 16:00
Szeitlné Mészáros Márta profilképe
Név
Szeitlné Mészáros Márta
Munkakör:
óraadó tanár
Szak(ok)
francia nyelv
Szendrei Zoltán profilképe
Név
Szendrei Zoltán
Munkakör:
Szak(ok)
matematika, fizika, kémia
Fogadóóra:
hétfő 16:00
Szepessyné Azari Éva Beatrix profilképe
Név
Szepessyné Azari Éva Beatrix
Munkakör:
mestertanár
Szak(ok)
testnevelés, gyógytestnevelés
Fogadóóra:
kedd 16:00
Szuprics Tamás profilképe
Név
Szuprics Tamás
Munkakör:
óraadó tanár
Szak(ok)
magyar nyelv, irodalom
Takács László profilképe
Név
Takács László
Munkakör:
munkaközösség-vezető, mestertanár
Szak(ok)
informatika, életvitel és technika
Fogadóóra:
hétfő 16:00
Tiger-Mudra Kinga profilképe
Név
Tiger-Mudra Kinga
Munkakör:
Szak(ok)
angol nyelv
Fogadóóra:
hétfő 16:00
Tubolyné Széll Brigitta profilképe
Név
Tubolyné Széll Brigitta
Munkakör:
Szak(ok)
angol nyelv, testnevelés
Fogadóóra:
hétfő 16:00
Udvardi-Bálint Éva profilképe
Név
Udvardi-Bálint Éva
Munkakör:
Szak(ok)
magyar nyelv, irodalom, angol nyelv
Fogadóóra:
kedd 16:00
Vámosi Zoltán profilképe
Név
Vámosi Zoltán
Munkakör:
óraadó tanár
Szak(ok)
biológia
Vargáné Szujó Adél profilképe
Név
Vargáné Szujó Adél
Munkakör:
mestertanár
Szak(ok)
magyar nyelv, irodalom
Fogadóóra:
hétfő 16:00