Itt az oldal eleje
SzIG | Ügyintézés

Ügyintézés

Ügyintézés a titkárságon

Diákjaink személyesen is intézhetik ügyeiket az óraközi szünetekben.

Szülőket, gondviselőket az alábbi időpontokban tudunk fogadni:

 • hétfőn 7:30-9:00, illetve 13:00-15:00 között,
 • kedden 7:30-10:00 között,
 • szerdán 7:30-9:00, illetve 13:00-15:00 között,
 • csütörtökön 7:30-9:00, illetve 13:00-15:00 között,
 • pénteken 7:30-10:00 között.

Elektronikus ügyintézés

Elektronikus ügyintézés – információk a rendszer használatáról

Iskolánk lehetőséget kapott, hogy pilot intézményként a KRÉTA naplón keresztül kipróbálja az elektronikus ügyintézési rendszert.

Az alábbi ügyek intézésére van lehetőség:

 • tanulói mulasztás igazolására szolgáló gondviselői igazolás benyújtása,
 • osztály vagy tanórai csoport változtatási kérelmének benyújtása,
 • külföldön töltött ideiglenes tanulmányi időszak bejelentése,
 • magántanulói jogviszony iránti kérvény bejelentése,
 • vendégtanulói jogviszony bejelentése,
 • kiiratkoztatás a köznevelésből,
 • kiiratkoztatás nem tankötelezettséget teljesítő jogviszonyból,
 • igazgatói engedély diák mulasztásának igazolására gondviselői kérelem benyújtása,
 • tanulói felmentésre, mentességre szolgáló gondviselői kérelem benyújtása,
 • tanuló közösségi szolgálatának teljesítéséről szóló igazolás benyújtása,
 • bizonyítvány- vagy törzslapmásolat igénylése,
 • személyes adatokban bekövetkezett változás bejelentése.

Az ügyintézés feltétele, hogy gondviselői regisztrációval rendelkezzenek, melyet az osztályfőnökök készítettek el a tanuló gondviselőjének. Tanulói belépéssel erre nincs mód, de nagykorú tanulóinknak gondviselői jogosultságot állítottunk be ügyeik intézésére. Az ügyintézés a KRÉTA felületen történik. Természetesen a papíralapú ügyintézés is folytatódik ezzel párhuzamosan, mégis kérjük Önöket, éljenek az elektronikus ügyintézés lehetőségével, hogy a próba-üzemmód sikeres legyen. A következő linken tájékozódhatnak a rendszer használatáról (videós és írott segédanyagokat is tartalmaz): Elektronikus ügyintézés – információk a rendszer használatáról .