Itt az oldal eleje
SzIG | A Gimiről | Közösségi szolgálat

Közösségi szolgálat

Részletek a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényből

(Hatályos 2015. január 1-től.)

4. § 15. Közösségi szolgálat: szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát szolgáló, szervezett keretek között folytatott, anyagi érdektől független, egyéni vagy csoportos tevékenység és annak pedagógiai feldolgozása.

6. § (4) A középiskola elvégzését közvetlenül követő érettségi vizsgaidőszakban az érettségi vizsgák megkezdésének feltétele ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása, kivéve
a) a felnőttoktatásban részt vevő tanulókat és
b) azon sajátos nevelési igényű tanulókat, akiket a szakértői bizottság javaslata alapján a közösségi szolgálat alól az igazgató határozatban mentesített.

97. § (2) Az érettségi bizonyítvány kiadásához a közösségi szolgálat elvégzésének igazolását először a 2016. január 1-je után megkezdett érettségi vizsga esetében kell megkövetelni.

A közösségi szolgálattal kapcsolatosan minden általános információ elérhető az Oktatási Hivatal erre vonatkozó oldalán.

Közösségi szolgálat a gimiben

Dokumentumok

Kapcsolódó cikkek, beszámolók